ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Πρόταση νόμου για αλλαγή των διαδικασιών με βάση τις οποίες οι ημικρατικοί οργανισμοί επιλέγουν τους νομικούς συμβούλους κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Γεωργίου. Στόχος της πρότασης νόμου είναι να τερματιστεί το φαινόμενο ημικρατικοί οργανισμοί να έχουν συμβάσεις με τον ίδιο νομικό οίκο για δεκαετίες.


Η τροποποίηση του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου θα θέτει ως μέγιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την λήψη νομικών υπηρεσιών τα πέντε χρόνια.


Τέτοιες προτάσεις νόμου ενισχύουν τη διαφάνεια. Η ανάγκη για λειτουργία με ανοικτούς διαγωνισμούς και με ξεκάθαρες διαδικασίες εμπεδώνουν τη χρηστή διοίκηση και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.


Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2018

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι