Αυτή τη στιγμή, την επόμενη μέρα μιας θετικής συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών και τρεις μέρες πριν την κάθοδο στην Κύπρο της κα. Λουτ, προτεραιότητα και ζητούμενο θα πρέπει να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.


 Σε αυτή την προτεραιότητα προτρέπουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ενισχύουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσήλωση προς τον στόχο. Οι δημόσιες αντεγκλήσεις δε βοηθούν και δεν προσθέτουν σε αυτή την προσπάθεια. Τουναντίον, δημιουργούν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.


Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2018

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι