Την επιτακτική ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας για τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και της αντίστοιχης συμφωνίας επανεισδοχής, έναντι όλων ανεξαιρέτως των Κρατών Μελών ζήτησε η Κύπρος και κατάφερε να συμπεριληφθεί στην παράγραφο για το μεταναστευτικό στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.


 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συνόδου υπογράμμισε την ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη μεγάλη πίεση που δέχεται από μεταναστευτικά ρεύματα η οποία επιδεινώνεται  και λόγω της μη εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας.


 Είναι μια πολύ σημαντική συμπερίληψη. Όχι μόνο γιατί υπογραμμίζει πως η υποχρέωση της Τουρκίας στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή  Ένωση πρέπει να τηρείται με όλα τα κράτη μέλη αλλά και γιατί αναγνωρίζεται από την ΕΕ η ιδιόμορφη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου οι μεταναστευτικές εισροές παρουσιάζουν αύξηση.


 Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2018


 


 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι