ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Τορναρίτης: Η Κύπρος να φιλοξενήσει τον μηχανισμό συνεργασίας Ευρώπης – Ασίας. Σημαντική ομιλία στην ολομέλεια της ASEP στο Ευρωκοινοβούλιο


Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της 10ης Συνάντησης των Κοινοβουλίων Ευρώπης – Ασίας (ASEP 10), τις οποίες φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στις Βρυξέλλες. Στην καταληκτική σύνοδο της ολομέλειας της Συνάντησης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ), κ. Νίκος Τορναρίτης, ήταν εκ των κυρίων ομιλητών.


Στην ομιλία του, ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε ότι, «μέσω της διηπειρωτικής αυτής συνάντησης, διακηρύξαμε τη θέλησή μας να συνδράμουμε στο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και τη βούληση να ενδυναμώσουμε τη διακοινοβουλευτική μας συνεργασία, στα πλαίσια της πολυμερούς περιβαλλοντικής διπλωματίας.» Ο κ. Τορναρίτης αναφερόμενος στη διακήρυξη για τη δημιουργία από την ASEP ενός μηχανισμού που θα ασκεί καλύτερο και τακτικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων Ασίας και Ευρώπης (ASEM), τόνισε την ετοιμότητα της Κύπρου να φιλοξενήσει αυτό τον μηχανισμό. Ετοιμότητα, που εκπορεύεται, όπως ανέφερε, από τον στόχο που έθεσε, αναλαμβάνοντας την Αντιπροεδρία της ΑΚΣ πριν από ένα χρόνο, για την ανάδειξη του ρόλου των κοινοβουλίων στα διεθνή ζητήματα, ιδιαίτερα δε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Στη συνέχεια, ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στις πρόσφατες εργασίες στην Κύπρο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΚΣ, της Επιτροπής της οποίας είναι και ο Πρόεδρος. Σημείωσε δε ότι η συνεδρία αυτή της Επιτροπής τον περασμένο Ιούνιο κατέληξε σε απτά αποτελέσματα για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε ότι αφορά στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, μέσω της υιοθέτησης επτά Ψηφισμάτων, όπου υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη θεραπεία των επιπτώσεών της.


Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τορναρίτης σημείωσε την ευτυχή συγκυρία που επιτρέπει στην Κύπρο να συμμετέχει σε διεθνή βήματα και Οργανισμούς και των δύο Ηπείρων. Υπογράμμισε δε την ετοιμότητα της Κύπρου για περαιτέρω συνεισφορά και για ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών δεσμών Ευρώπης και Ασίας, αναλαμβάνοντας τον κομβικό ρόλο ενός αξιόπιστου εταίρου και των δύο πλευρών, τόσο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης,


Ευχήθηκε, τέλος, όπως τα Συμπεράσματα και η Διακήρυξή της ASEP 10 αναδείξουν το ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και συνεργασίας, ειδικότερα στα κρίσιμα ζητήματα της βιώσιμης και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, με πρώτιστη και αδήριτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όχι βέβαια μόνο στις δύο ηπείρους, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.


Εξάλλου, στα καταληκτικά της σχόλια, η Αντιπρόεδρος του ΕΚ, κα Heidi Hautala, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις του κ. Τορναρίτη και ιδιαίτερα στη βούληση της Κύπρου για ενδυνάμωση της διακοινοβουλευτικής διπλωματίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που εκ των πραγμάτων η παγκοσμιοποίηση έχει καταστήσει διεθνικά και αλληλοσυνδεόμενα.


Η Συνάντηση της ASEP 10 ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης.


Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι