Διάσκεψη Τύπου
Πρόταση Αναπληρωτή Προέδρου ΔΗΣΥ και Ευρωβουλευτή ΕΛΚ για Δημιουργία Κάρτας Ευρωπαίου Φοιτητή


Τον Ιούλιο υπέβαλα πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή κάρτα για στήριξη των φοιτητών μας.


Ζήτησα να υπάρξει κάρτα φοιτητή που θα παρέχει την ευχέρεια σε κάθε ευρωπαίο φοιτητή να απολαμβάνει σημαντικά ωφελήματα ούτως ώστε ο φοιτητής μας να μπορεί να ανταποκριθεί στην φοιτητικές και κοινωνικές του ανάγκες.


Αυτή η κάρτα θα μπορούσε να απαλλάσσει τον φοιτητή από τον ΦΠΑ στις αγορές που κάνει, θα μπορούσε να του παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες στις χώρες που βρίσκεται αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να το διασφαλίζει διάφορες εκπτώσεις και διάφορες ευκολίες όσον αφορά την διακίνηση του αλλά και την αγορά διάφορων υπηρεσιών, προϊόντων και αγαθών.


Με αυτό τον τρόπο ο Ευρωπαίος φοιτητής θα τύγχανε μιας κοινωνικοοικονομικής στήριξης που θα το έδινε την δυνατότητα να προχωρήσει στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του.


Εκφράζω την ικανοποίηση μου γιατί ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος απάντησε άμεσα στο αίτημα μου και θεωρεί ότι αύτη η πρόταση είναι υλοποιήσιμη. Έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή επιτροπή να την υιοθετήσει και να προχωρήσει προς την υλοποίηση της. Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου θα έχουμε απτά αποτελέσματα με χρονικό ορίζοντα το 2020 όπου χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αυτή η κάρτα θα γίνει κτήμα των Ευρωπαίων φοιτητών με αποτέλεσμα και οι Κύπριοι φοιτητές αλλά και ο κάθε Ευρωπαίος φοιτητής να απολαμβάνουν όπου και αν βρίσκονται συγκεκριμένα δικαιώματα.


Η κάρτα του Ευρωπαίου φοιτητή θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φοιτητή μας που όπως γνωρίζεται είναι πάρα πολλές. Η Ε.Ε είχε και έχει υποχρέωση να στηρίξει την τους φοιτητές μας, την παιδεία και ιδιαίτερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια, θα επιδιώξω συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο και θεωρώ η υλοποίηση αυτής της πρότασης είναι θέμα χρόνου.


Λευκωσία, 23 Αυγούστου 2018

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι