Δήλωση του Βουλευτή κ. Ονούφριου Κουλλά,


εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού


Για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, το κράτος κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους €326,9 εκ. (1,6% επί του ΑΕΠ), σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €64,5 εκ. (0,3% επί του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


Αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής καθώς επίσης και των αναπτυξιακών πολιτικών της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα έσοδα του κράτους παρουσιάζουν άνοδο της τάξης του 9,4%, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,6%. 


Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ (+22,3%), των εισπραχθέντων φόρων επί του εισοδήματος και του πλούτου (9,3%) και των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις (8,8%) καταδεικνύουν τη συνεχή βελτίωση της πραγματικής οικονομίας.  Γιατί, ως γνωστό, η κυβέρνηση δεν επέβαλε νέες φορολογίες, τουναντίον, μείωσε το συνολικό φορολογικό βάρος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 


Η ισχυρή δημοσιονομική θέση του κράτους είναι η καλύτερη θωράκιση έναντι τυχόν προβλεπτών και απρόβλεπτων κινδύνων και προκλήσεων, ενώ επιτρέπει τον σχεδιασμό κοινωνικών και άλλων πολιτικών προς όφελος των πολιτών.  


Αυτή την πορεία που παράγει θετικά αποτελέσματα, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, μειώνει την ανεργία και δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συναίνεσης όλων μας.  


 


Λευκωσία, 27 Ιουλίου 2018

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι