ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΣΥ &


ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

«Η Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα βρούμε τους τρόπους, βάσει και των ορθών προϋποθέσεων που έθεσε ο Ν. Παπαδόπουλος, να προχωρήσουμε»


Συζητήσαμε διεξοδικά σήμερα την πρόταση της κυβέρνησης για κυβερνητική εγγύηση όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ελληνική τράπεζα για μέρος των περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού, του Συνεργατισμού.


Η απόφαση της Επιτροπής, μετά και από εισήγηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, θα πάει την μεθεπόμενη Παρασκευή. Όπως σωστά λέχθηκε στην Επιτροπή η κυβερνητική εγγύηση είναι ένα μέρος τόσο του συνόλου της πράξης αλλά και ένα μέρος από το σύνολο των απαραίτητων μέτρων που πρέπει αυτή η πολιτεία να λάβει. Και πέραν από υποχρεώσεις, υπάρχουν και ζητήματα, που όπως λέχθηκε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, αφορούν Νομοσχέδια για την αφερεγγυότητα, που αφορούν ευαίσθητους δανειολήπτες όπως και ποια θα είναι η δομή του φορέα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δάνειων.


Το μήνυμα της Επιτροπής προς την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να κατατεθούν αμέσως το σύνολο των προτάσεων και των νομοθετημάτων και εμείς, η Επιτροπή οικονομικών, από την ώρα της κατάθεσης θα ξεκινήσουμε για όσες ώρες και μέρες χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου και των πολιτικών και των νομοθετημάτων αλλά και τις εγγυήσεις.


Θέλω να κλείσω με αυτό που εκτιμώ. Και είναι αυστηρά δική μου προσωπική εκτίμηση. Θεωρώ πως ακόμα μια φορά η Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα αναλάβει την ευθύνη της στήριξης της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.


Όταν χρειάζεται με πολύ σωφροσύνη και σύνεση και ανεξαρτήτως κόστους να αναλάβουμε ευθύνες, απέδειξε αυτό το Σώμα ότι στέκεται στο ύψος του. Και θέλω να στείλω το μήνυμα προς την κοινωνία πως θα βρούμε τους τρόπους, όπως τέθηκαν οι σωστές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, που όπως τις επεξήγησα έχουν τεθεί από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & MME ΔΗΣΥ


Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2018


  

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι