Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού αναφορικά με ιστοσελίδα Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: 


Είναι σημαντικό οι διάφοροι θεσμοί να είναι, να φαίνονται και να διατηρούν την ανεξαρτησία τους. 


 Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) που επιβάλλεται να είναι απόλυτα ανεξάρτητη, είτε από την προηγούμενη, την τωρινή, ή την οποιονδήποτε μελλοντική κυβέρνηση. 


Για αυτό ακόμη και θέματα που εμείς στη καθημερινότητα μας τα θεωρούμε ασήμαντα, δημιουργούν λανθασμένες εικόνες για το τόπο μας. 


Ένα μικρό παράδειγμα για αυτό είναι η ιστοσελίδα της ΚΤΚ και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού της.


Η ιστοσελίδα της ΚΤΚ είναι η https://www.centralbank.gov.cy και οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού έχουν κατάληξη @centralbank.gov.cy.


Η συμπερίληψη του gov στην διεύθυνση παραπέμπει σε κάποιο τμήμα της κεντρικής κυβέρνησης, αφού ούτε οι ημικρατικοί οργανισμοί το χρησιμοποιούν, ούτε τα διάφορα κρατικά συμβούλια, παρά μόνο η κεντρική κυβέρνηση.


Θεωρούμε πως τόσο η ΚΤΚ όσο και η κυβέρνηση θα πρέπει να επιληφθούν αυτού του ζητήματος και να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές το συντομότερο. 


 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι