Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει την άποψη πως η Κυπριακή πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο για έκδοση του Ντίνου και Μιχάλη Μιχαηλίδη στις Ελληνικές αρχές.


Δεν αρμόζει σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενώ μιλούμε συνεχώς για διαφάνεια, να υπάρχουν ακόμα νομικά κωλύματα που να εμποδίζουν την εκτέλεση Ευρωπαϊκών ενταλμάτων.


Η αθωότητα ή η ενοχή του Ντίνου και Μιχάλη Μιχαηλίδη θα φανεί μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν παίρνει θέση επί τούτου. Εξάλλου, ο καθένας παραμένει αθώος μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.


Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απλά τονίζει την επιτακτική ανάγκη η Κυπριακή πολιτεία να στέλλει με τις πράξεις της τα σωστά μηνύματα προς την κοινωνία.


 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι