Δήλωση χθες του εκπροσώπου τύπου του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη:


Παρουσιάζουμε σήμερα ένα θεσμικό μέτρο από το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη που ενισχύει την συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, στη διαμόρφωση πολιτικής. Η πρόταση αυτή, τμήμα ενός ευρύτερου μεταρρυθμιστικού προγράμματος για ένα νέο μοντέλο κράτους, διευρύνει την άμεση, συμμετοχική δημοκρατία και ενισχύει την εμπιστοσύνη στους  δημοκρατικούς θεσμούς. Πρόκειται για την «Εθνική Πρωτοβουλία Πολιτών».


Η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες ή σε ομάδες ενεργών πολιτών, να ζητήσουν τη νομοθετική ρύθμιση προτάσεων για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Μοναδική προϋπόθεση, είναι ότι  εντός τεσσάρων μηνών θα πρέπει να συλλεχθούν 10.000 δηλώσεις υποστήριξης. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας υποβάλλουν επίσημα τον τίτλο της πρωτοβουλίας, το αντικείμενο καθώς και την περιγραφή των στόχων της πρότασης.


Αφού ελεγχθούν και επαληθευτούν οι υπογραφές από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία και το Αρχείο Πληθυσμού, η εισήγηση προωθείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η οποία έχει στη διάθεση της 3 μήνες για να εξετάσει την πρόταση. Εντός 3 μηνών, η Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώσει τα συμπεράσματα τα της και να αποφασίσει την προώθηση της πρότασης στην Ολομέλεια ή την απόρριψή της.


Σε περίπτωση προώθησης της πρότασης, γίνεται η κατάλληλη νομοθετική επεξεργασία και η Ολομέλεια της Βουλής καλεί  την ομάδα πρωτοβουλίας των πολιτών για ακρόαση η οποία είναι δημόσια. Ακολουθεί ψήφιση και λήψη τελικής απόφασης.


Η όλη διαδικασία από την κατοχύρωση του αιτήματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή μέχρι και την ψήφιση της  σε νομοθεσία από την Ολομέλεια δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο.


Μέσα από την συγκεκριμένη πρόταση, ο Νίκος Αναστασιάδης επιδιώκει την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Γιατί μια δημοκρατία χωρίς συμμετοχή, είναι μια δημοκρατία λειψή.

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι