Ο εκπρόσωπος τύπου του υποψηφίου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη παρουσίασε χθες τους Βασικούς «Άξονες Πολιτικής Νίκου Αναστασιάδη για το Φυσικό Αέριο»: 


Α. Στόχοι


1.       Να θωρακίζει πολιτικά την Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την πλήρη αξιοποίηση του υποθαλάσσιου φυσικού μας πλούτου. Κλειδί αποτελεί η άμεση καλλιέργεια στρατηγικών συνεργασιών με το Ισραήλ και την Ελλάδα.


2.       Να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο.


3.       Να συμβάλλει στην σύντομη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προοπτικών αξιοποίησης του ανθρωπίνου μας δυναμικού.


4.       Να διασφαλίζει ότι τα πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά, γεωστρατηγικά) θα συνεχίσουν να υφίστανται ακόμα και μετά την εξάντληση των αποθεμάτων.


5.       Να ενδυναμώνει τα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις.


6.       Να συμβάλει στην αλλαγή του μίγματος καυσίμων στις μεταφορές, στο βιομηχανικό και οικιακό τομέα ώστε να διασφαλίζει την εγχώρια μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια, με το μικρότερο κόστος και την σημαντικότερη βελτίωση του περιβάλλοντος.


7.       Να προστατεύει το περιβάλλον και να δημιουργεί προϋποθέσεις μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.


Β. Αρχές / αξίες που θα διέπουν την υλοποίηση στόχων


1.       Διαφάνεια, σε όλα τα στάδια της αξιοποίησης του φυσικού μας πλούτου (από την αδειοδότηση μέχρι και την διαχείριση των εσόδων), έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία κοινωνική συναίνεση / εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη διαχείριση. Να γίνουμε η Νορβηγία και όχι η Νιγηρία, της ΝΑ Ευρώπης.


2.       Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρξει και η αναγκαία πίεση για ορθολογιστική και χρηστή αξιοποίηση των κοιτασμάτων από θεσμούς και φορείς.


3.       Σοβαρότητα και ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Αποφυγή υιοθέτησης αποσπασματικών και ελλιπών αντιλήψεων / προσεγγίσεων.


4.       Επιστημονικός ορθολογισμός και αξιοποίηση της τεχνολογικής και τεχνοοικονομικής γνώσης και εμπειρίας.


5.       Πολιτική συναίνεση στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο φυσικός μας πλούτος πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει.


6.       Υιοθέτηση αναγκαίων νομοθεσιών / μηχανισμών / διαδικασιών / θεσμών και η διασφάλιση της τήρησης τους.


Γ. Προτεραιότητες


§  Υποδομές. Τα έργα υποδομών για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων δίδουν την ουσιαστικότερη ελπίδα σύντομης ανάκαμψης για σοβαρούς κλάδους της Κυπριακής οικονομίας και θα δώσουν τεράστια ώθηση στην εγχώρια οικονομία. Μόνο το τερματικό υγροποίησης είναι ένα έργο της τάξεως των 8-12 δισεκατομμυρίων ευρώ (αναλόγως μεγέθους) και αναμένεται να δημιουργήσει πέραν των 5,000 θέσεων εργασίας. Η δε έγκαιρη αποπεράτωση των έργων υποδομής, θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη από την εξόρυξη και διάθεση του φυσικού αερίου στις αγορές το συντομότερο δυνατό.


§  Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού από το ‘Αφροδίτη’ (και από άλλα τεμάχια) προς τερματικό υγροποίησης είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Η κατασκευή, λοιπόν, τερματικού υγροποίησης θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική υποδομή στο πρόγραμμα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από την Κυπριακή ΑΟΖ και ενίσχυσης του στρατηγικού της ρόλου.


§  Επιβεβαιωτική διάτρηση & πιστοποίηση κοιτάσματος.


§  Ολοκλήρωση των μελετών ανάπτυξης και παραγωγής και επιτάχυνση της τελικής συμφωνίας με τη Noble για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για μεταφορά του φυσικού αερίου από το ερευνητικό τεμάχιο Αφροδίτη στο Τερματικό.


§  Άμεση απόφαση για εκπόνηση μελέτης για τις αναγκαίες υποδομές σε λιμάνια.


§  Κατοχύρωση συμμετοχής Κυπρίων εργατών και επιστημόνων στο μέγιστο βαθμό χωρίς τούτο να συγκρούεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου και το Κοινοτικό κεκτημένο.


§  Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων.


§  Καταγραφή φορέων / επιτροπών / σωμάτων (και σύσταση όπου κριθεί αναγκαίο) που θα ασχολούνται με τον καθορισμό, υιοθέτηση και διαχείριση της Ενεργειακής Πολιτικής.


§  Αναζήτηση εξειδικευμένων στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων , κυπρίων της διασποράς με σκοπό την αξιοποίηση τους στην Κύπρο.


§  Αναλογικός  διαμοιρασμός του κοιτάσματος με το Ισραήλ, σύμφωνα με την συμφωνία συνεκμετάλλευσης.

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι