Γενικές Συνελεύσεις Τοπικών Οργανώσεων του ΔΗΣΥ - Ανάδειξη νέων Τοπικών Επιτροπών


Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενημερώνει τα μέλη του ότι η τέταρτη και τελευταία φάση ανανέωσης των συλλογικών του οργάνων και συγκεκριμένα των 470 Τοπικών Επιτροπών, θα υλοποιηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.


Η Γενική Συνέλευση της κάθε Τοπικής Οργάνωσης, θα λάβει χώρα σε ημερομηνία, χώρο και ώρα με βάση τον προγραμματισμό της κάθε Επαρχιακής Γραμματείας, ο οποίος θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του Κόμματος στη διεύθυνση www.disy.org.cy .


Τονίζεται ότι οι Τοπικές Επιτροπές θα εκλεγούν για την επόμενη πενταετία και η σύνθεση τους διαφοροποιείται με βάση το νέο Καταστατικό του Κόμματος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στο Παγκύπριο Συνέδριο της 4ης Ιουλίου 2018. Η νέα σύνθεση τους προβλέπει τις ακόλουθες θέσεις:
α) Πρόεδρος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Οργανωτικός Γραμματέας
δ) Γραμματέας ΓΟΔΗΣΥ
ε) Μέλος Τοπικής Επιτροπής (5 θέσεις)
Στα μέλη των Τοπικών Επιτροπών ανατίθενται βοηθητικά καθήκοντα μεταξύ των οποίων καθήκοντα Βοηθού Οργανωτικού, Υπεύθυνου Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης και Υπεύθυνου Τοπικών Θεμάτων.


Οι διαδικασίες σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, οι κανονισμοί Λειτουργίας, η ετοιμασία των εντύπων, των μηχανογραφικών συστημάτων και όλα τα σχετικά έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί και αναμένεται ότι κατά το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα υπάρχουν πυρετώδης διεργασίες, με τα στελέχη και μέλη του κόμματος να βρίσκονται σε «συναγερμό».


Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση του Καταστατικού για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 3 μήνες, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 και επομένως, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επικείμενες συνελεύσεις, έχουν τα μέλη του Κόμματος, που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος και ανήκουν στην αντίστοιχη Τοπική Οργάνωση, 45 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
Πληροφορίες & Έντυπα ανά επαρχία


Λευκωσία


Επιστολή Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης


Αμμόχωστος


Επιστολή Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης


Έντυπα Υποψηφιότητας


1. Λευκωσία 2.Λεμεσός 3.Λάρνακα 4.Πάφος 5.Αμμόχωστος 6.Κερύνεια


Προγραμματισμός Γενικών Συνελεύσεων


1. Λευκωσία 2.Λεμεσός 3.Λάρνακα 4.Πάφος 5.Αμμόχωστος 6.Κερύνεια


*Οι υπόλοιπες επαρχίες θα ανακοινωθούν στην συνέχεια
Λευκωσία, 24 Αυγούστου 2018


 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι