Η Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, κα Στέλλα Κυριακίδου πραγματοποίησε σήμερα, 25 Ιουλίου και ώρα 9:30 π.μ. επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.


Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για την πορεία αναβάθμισης της υφιστάμενης κτηριακής δομής του Νοσοκομείου, τα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τις ενέργειες που τροχιοδρομούνται για την ανέγερση νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας.


Η κα Κυριακίδου συγχαίρει το άρτια εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό για τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς – γεγονός το οποίο έχουν διαπιστώσει ευρωπαϊκά σώματα, μεταξύ των οποίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CTP) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε πρόσφατη επίσκεψή της.


Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκαν προβλήματα τα οποία προέκυψαν μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, καθώς επίσης και καθυστερήσεις όσον αφορά στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης. Ως εκ τούτου, η κα Κυριακίδου θα επιδιώξει να έχει άμεση συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα αυτά.


Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον μεγάλο στόχο της ανέγερσης νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας, επισημαίνεται ότι ο στόχος αυτός παραμένει προτεραιότητα, θέμα για το οποίο η κα Κυριακίδου θα ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας.


Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2018


 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι