Σε σημερινή διάσκεψη τύπου η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Μαρία Κυριακού αναφέρθηκε στο θέμα της διαχείρισης των αποθεμάτων χρυσού:Σκοπός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Κεντρικής Τράπεζας είναι η διαφύλαξη οικονομικών αποθεμάτων εύκολα ρευστοποιήσιμων ικανών να ενισχύσουν την οικονομία σε περίπτωση έκτακτης κρίσης, λόγω απρόβλεπτων σοβαρών προβλημάτων στην χώρα.


 


Το χαρτοφυλάκιο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα ούτε κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974.  Την πώληση του χρυσού του χαρτοφυλακίου αυτού δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε, παρά μόνο σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες επενδύσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Κεντρικής. Αυτή η σύγκριση σχετίζεται με την άνοδο η την πτώση της κάθε επένδυσης.


 


Η Κεντρική Τράπεζα είναι θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου αυτού και αξιολογεί την διαχείριση των επενδύσεων αυτών με εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά την επικερδότητά τους και την διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.


 


Ενεργεί σύμφωνα με την εξουσία που της δίνουν τα άρθρα 118 – 121 του Συντάγματος.


 


Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην οικονομία, με την διαχείριση  της περιουσίας του κράτους, προς όφελος της πολιτείας, με σχεδιασμούς οι οποίοι να προσθέτουν  αξία στην οικονομία, χωρίς να δημιουργούν πληθωρισμό.


 


Όπως η αξιοποίηση  ακίνητης  κρατικής περιουσίας η οποία σήμερα  παραμένει  αδρανές κεφάλαιο στα κέντρα των πόλεων.


 


Επίσης η  μερική μετοχοποίηση επικερδών επιχειρήσεων του κράτους και η ταυτόχρονη παραχώρηση μετοχών στο προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών, δίνει κίνητρα αύξησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα το κράτος διατηρεί την   πλειοψηφία του.


 


Βεβαίως το θέμα αξιοποίησης και διαχείρισης της Κρατικής περιουσίας παραμένει ανοικτό για διάλογο τόσο με τον Υπουργό Οικονομικών, όσο  και με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, και θέλουμε να πιστεύομε ότι θα συνεχίσει αυτός ο διάλογος προς όφελος της Οικονομίας, και δημιουργώντας αξία προς όφελος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα για ανακούφιση των χαμηλά αμειβομένων, αλλά ταυτοχρόνως να δημιουργήσουμε καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους μας και να χαλιναγωγήσουμε τον πληθωρισμό. 

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι