Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε σήμερα τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές. Σχετική προκήρυξη του Γενικού Διευθυντή του κόμματος Παναγιώτη Αντωνίου αναφέρει:


Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνήλθε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και αποφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον σχετικό Κανονισμό, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του κόμματος για τις εκλογές της 6ης Ιουνίου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου.


Ανακοινώνει προς τα στελέχη και μέλη του κόμματος, που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο, ότι δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009 και μεταξύ των ωρών 9:00  και 13:00.


Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Διευθυντή του κόμματος σε ειδικό έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει και να παραδώσει ο ενδιαφερόμενος με απόδειξη παραλαβής.


Κάθε ενδιαφερόμενος κατά την ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας του θα πρέπει:


(α)   να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες από την εγγραφή του στο μητρώο   μελών του κόμματος, δηλαδή να έχει εγγραφεί πριν από την 24η Αυγούστου2008,


(β)  να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές  του υποχρεώσεις προς το κόμμα  συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής για το έτος 2009,


(γ)  να κατέχει τα προσόντα των κομματικών υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 42.9 του καταστατικού,


(δ) να καταθέσει το ποσό των 500€ (πεντακοσίων ευρώ) ως δικαίωμα συμμετοχής  στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτό ορίστηκε από το Πολιτικό   Γραφείο στη  συνεδρίαση της 10ης    Φεβρουαρίου 2009.


Επιπλέον, επιβεβαίωσε το δυνητικό καταστατικό δικαίωμα του Προέδρου του κόμματος να εισηγηθεί κατ’ επιλογήν υποψήφιο.


Η επιλογή των υποψηφίων που θα περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ή η επικύρωση του ψηφοδελτίου, θα γίνει με ψηφοφορία (στην πρώτη περίπτωση) ή με απόφαση από το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009.

Αναζήτηση Άρθρων

Κατηγορίες
Από
Μέχρι